Tak šel čas - Letci Žatec

Přejít na obsah

Tak šel čas

Pár řádků úvodem - Jak vznikla zde uvedená historie letiště a použité zdroje.

Jako zdroj pro níže uvedenou "Historii letiště Žatec" byl využit podkladový materiál a fotografie "PANELŮ", které připravili členové tehdejší 24. pobočky Svazu letců ČR Jaromír Palečný a Ing. Josef Hlava pro výstavu "Říkali mu KOREA" v muzeu K. A. Polánka v Žatci.
Její vernisáž se uskutečnila 14.10.2010. S autory spolupracoval a poskyl dokumenty a fotografie z vlastního archivu Stanislav Vystavěl. Jednalo se o dokumenty a fotografie použité v jeho knihách, věnovaných leteckým útvarům z letiště Žatec. Byl to většinou materiál, který získal bádáním ve Vojenském ústředním archivu Praha (archivní fond VÚ 1610 č. 610) a Správním archivu v Olomouci. Významně mu pomohli pracovníci zmíměných archivů pánové Ing. Mojmír Sklenovský, Dr. Pavel Minařík a Dr. Vladimír Šlosar (který m.j. sloužil řadu let na letišti Žatec). Právě tihle všichni si zaslouží, aby byli zmíněni hned v tomto úvodu.  Z archivů byla získáno také veliké množství fotografií "velitelských person".
Návrat na obsah