Fachmani - Letci Žatec

Přejít na obsah
Fachmani
Specialisté, starající se o bezporuchový provoz letecké techniky. Odborníci, kteří svoji práci vykonávají s vědomím vysoké odpovědnosti za životy pilotů i za milionové hodnoty jím svěřené. Spolehliví a odpovědní dříči, stále připraveni odvést kus poctivé práce. Vždy je spojovalo vědomí, že obsluhují tu nejmodernější leteckou techniku.
PŘÍPRAVA LETECKÉ TECHNIKY NA LETOVÝ DEN
Zabezpečují přípravu letounů a jejich provoz. Každý letoun má svého technika a mechanika. Specialisté obsluhují více letounů provozní skupiny. Jsou to:

  • radisté
  • zbrojíři
  • elektrikáři
  • radaristé

U pluku jsou tři skupiny, každá zabezpečuje svoji letku. Základním druhem přípravy letecké techniky je předběžná příprava. Bezprostředně před letovou akcí se provádí předletová příprava. Mezi jednotlivými lety se provádí příprava k opakovanému letu. Po skončení letové akce se provádí poletová příprava.
Toto oddělení sídlilo v hangáru č. 2. Provádělo opravy, revize, výměny motorů, periodické prohlídky dle harmonogramu a odstraňování větších závad, které nelze odstranit v provozní skupině. Práce probíhaly současně až na čtyřech pracovištích. Při výměně motoru nebo i dalších důležitých komponentů bylo nutné letoun rozstykovat, tzn. odpojit jeho zadní část, uložit ji na podvozek a odtáhnout. To byla práce skupiny drak-motor.

Současně prováděli práce na letounu specialisté – elektrikáři, radisté, radaristé, zbrojíři a sedačkáři. Většinou museli své díly podléhající kontrole vyjmout z letounu a přezkoušet je na stendu nebo provést opravu nebo výměnu vadných nebo prošlých elementů. Zbrojíři po zpětném namontování kanonů prováděli na k tomu určeném místě nastřelení kanonů a seřízení zaměřovačů. Sedačkáři prováděli kontrolu záchranných prostředků, tzn. katapultovací sedačky a systému padáků, které pečlivě prohlédli, vyvětrali, složili a uložili zpět do sedačky. Sedadlo obsahovalo pyropatrony různých funkcí, které po uplynutí určené doby byly vyměněny za nové. Radaristé na velmi složitých přístrojích – lokátorech prováděli údržbu, přezkoušení jejich funkcí a jejich seřízení.
Tato skupina, sídlicí v hangáru č. 3, se starala o řízené střely  vzduch – vzduch. Tak jako letouny i rakety vyžadovaly  pravidelnou údržbu. Skupina se starala o uložení raket,  jejich pravidelné kontroly a výměny částí, kterým skončila  životnost. Na speciálních stendech byly přezkušovány  funkce důležitých komponentů, zvláště pak naváděcích  systémů. Na obrázcích vidíte dva druhy raket, používaných  na letounech MiG - 21.
Řízená střela RS 2US
naváděná po paprsku lokátoru. Tuto střelu  bylo možné použít za všech povětrnostních podmínek  (např. v mracích)
Řízená střela R 3S
infra systém – sledovala tepelný zdroj. Použití  mimo mraky a 20 stupňů od slunce.
Řízená střela R3S
Řízená střela RS 2US
Dlouhodobý hlavní inženýr 11. slp, dnes již legenda letecké historie, otec příslušníků ILS, přísný, ale spravedlivý, respektován, ale i milován všemi podřízenými. Úspěšný ZV ILS, který má veliké zásluhy na bezporuchovém a plynulém leteckém provozu, ale především čestný a dobrý člověk.
Děkujeme všem kamarádům, příslušníkům ILS, kteří se tak dobře a obětavě starali o naši bezpečnost a bezzávadový letecký provoz a tím přispěli k plynulosti leteckého výcviku.

Členové žatecké pobočky Svazu letců ČR
Návrat na obsah