Bez nich by nevzlétli - Letci Žatec

Přejít na obsah
Bez nich by nevzlétli
Letecký výcvik a v případě válečného konfliktu bojová činnost leteckého pluku se neobejde bez úzké spolupráce se „zabezpečujícími útvary“. Na letišti Žatec to byly útvary 23. letištní prapor a 5. prapor radiotechnického zabezpečení.
23. letištní prapor
Jeho úkolem bylo zabezpečovat 11. slp po stránce materiálně technické, letecko technické, letištní, ženijní, bojové, zdravotní, proviantní a finanční. Mimo tyto hlavní úkoly plnil úkoly stavební a ubytovací, vytýčení VPD včetně záložních letišť a vybudování stanoviště řízení letů.
Velitelé 23. letištního praporu
Ota
Spanilý
Miroslav
Volf
Jaroslav
Mikulenka
Vladimír
Kolář
Vlastimil
Chobot
Josef
Jelínek
Jozef
Večeřa
Vladimír
Dudek
Milan
Ptáčník
Václav
Rýdl
Jiří
Sedlář
Jaromír
Nejman
Ján
Michalka
Libor
Krejcar
Jiří
Šejda
Jaroslav
Fiala
Ukázka techniky 23. letištního praporu
5. prapor radiotechnického zabezpečení
Úkolem praporu bylo pozemními radiovými, radiotechnickými a světlotechnickými prostředky zabezpečit nepřetržitě leteckou činnost stihačům, chránicím naši vzdušnou hranici a zabezpečit jejich bezpečný návrat na domácí základnu.
Velitelé 5. praporu radiotechnického zabezpečení
Jan
Grunt
Václav
Tischler
Jan
Havlíček
František
Bareš
Václav
Mervart
Fridolín
Ševčík
Bohuslav
Tomek
Antonín
Procházka
Jan
Masopust
Miroslav
Dvořák
Jiří
Šilhavý
Josef
Veselý
Zdeněk
Weinhauer
Jan
Slezák
Josef
Čížek
Jindřich
Tausch
Ukázka techniky 5. praporu RTZ
2. 5. 1991 dochází k reorganizaci – 23. letištní prapor a 5.prapor RTZ se slučují a vzniká 11. letecká základna. Sestává ze skupiny řídících přistání, technické skupiny, letištní roty, roty týlového zabezpečení týlových a technických jednotek, roty zabezpečení letového provozu, roty technického zabezpečení týlových a technických jednotek, roty bojového zabezpečení, skupiny spojení a RTZ, roty radiotechnického zabezpečení a roty spojení a RTZ.
Návrat na obsah