Zánik letiště Korea - Letci Žatec

Přejít na obsah
Zánik letiště Korea
Letiště "Korea" v Žatci před likvidací na leteckém snímku a mapka letiště s rozptylovými prostory
15. září 1993 nastoupily všechny útvary, dislokované na žateckém letišti,  aby si vyslechly rozkaz MO o zrušení všech útvarů dnem 31. prosince 1993. Tím byl osud letiště a všech lidí na něm sloužících zpečetěn.
Přestože byl  celý prostor střežen, stal se útočištěm vandalů a sběračů kovů.
Z počátku MO tvrdě hájilo zachování letiště a odmítalo areál předat  komukoliv k užívání, až teprve ministr obrany Tvrdík rozhodl o převedení  celého prostoru do majetku kraje. Vláda uvolnila 400 milionů Kč na  demolici objektů včetně VPD a regeneraci celé plochy.
Tyto
fotografie
nepotřebují
žádný komentář.
Plány s dalším využitím plochy bývalého letiště byly  velkorysé, některé se uskutečnily, některé zůstaly jen na  papíře. Rozhodnuto bylo o zkapacitnění silnice Praha – Hora Sv. Šebestiána, výstavba ještě není dokončena.  Vojenské letiště „Korea“ přestalo existovat a změnilo se  v průmyslovou zónu Triangl. Přihlásilo se mnoho zájemců  o využití plochy k výstavbě výrobních hal, např.  PEUGEOT, k realizaci záměrů však nedošlo.

Později se přece jen záměr na vybudování průmyslové zóny  začal uskutečňovat a na ploše vyrostly dvě tovární haly na  výrobu elektroniky, HITACHI a ALPHA. V současné době  HITACHI svůj provoz ukončila a ALPHA značně omezila. O práci přišly stovky zaměstnanců. Přes tyto neúspěchy,  zaviněné částečně i hospodářskou krizí, bude na ploše postavena  další výrobní hala s kapacitou 450 zaměstnanců, opravna  turbín SOLAR TURBINES.
Členové žatecké pobočky SVAZU LETCŮ ČR postavili na památku všem svým kamarádům, kteří na letišti sloužili, na travnatém letišti Macerka, prostý památník. Symbolicky byl jako základ památníku položen kvádr ze startovací dráhy demolovaného letiště. Památník byl odhalen u příležitosti oslavy výročí založení 11. stíhacího leteckého pluku v září 2009. Slavnostní odhalení s krátkým proslovem provedl předseda žatecké pobočky a bývalý velitel 11. stíhacího leteckého pluku Václav Vašek.
zahajovací práce
odhalení památníku provedl předseda žatecké pobočky SL Václav Vašek
Návrat na obsah