Nedoletěli - Letci Žatec

Přejít na obsah
Nedoletěli
15.10.1952
por. ČERMÁK Jan
11. lp; S-101 ev. č. 10103 KR-12, 2, 5km od letiště Cheb. Pilot při první zatáčce ve výšce 100 m přetáhl letoun tak, že došlo ke ztrátě rychlosti a letoun sklouzl po křídle. Letoun narazil do země a shořel.
6.10.1953
por. BEJČEK Zdeněk
15. lp; S-102 ev. č. 220541, u Loun-zastávky. Technika pilotáže při nepříznivých podmínkách (výška mraků 600 až 1.000 m) pravděpodobně vlétl do mraků, ztratil pojem o poloze. Po vylétnutí z mraků letoun nevybral a narazil do země.
15.5.1954
por. STAROŠÍK Karel
15. lp; S-102 v. č. 23180, u Lukova. Start na nácvik vzdušného boje s por. Zaoralem. Po startu piloti stoupali a Starošík zaujal místo k útoku na pravé straně vzadu. Vedoucí pilot prováděl zatáčku vlevo, převedl letoun do stoupání a ve výšce 3.000 m provedl zvrat, který vybral ve výšce 2.000 m. Při vybírání uviděl hluboko pod sebou letoun ve střemhlavém letu, který vrazil do země. 17.6.1954 Por. KULÍSEK Josef; 11. lp; S-102 v. č. 231916* LE-5
17.6.1954
por. KULÍSEK Josef
11. lp; S-102 v. č. 231916* LE-59, u Strupčic. Při nácviku vzdušného boje, při provádění zatáčky za vedoucím pilotem přešel letoun do střemhlavého letu a vrazil do země.
3.4.1955
por. ŠTERCL Josef
15. slp; S-102 v. č. 225203, Olbernhau v NDR. Při skupinové střelbě nad mraky spotřeboval předčasně palivo a při vynuceném přistání v kopcovitém terénu havaroval.
5.4.1955
por. BOUKAL Ivan
11. slp; S-102 v. č. 231831; Doupov. Pilot při střelbě na pozemní cíl prováděl střelbu s velkým úhlem útoku. Při vybírání se letoun prosedl a narazil do země.
14.6.1955
npor. KOS Herbert
15. slp; S-103 v. č.143082 * PR-01; 2 km jižně od Loun. Při letu ve výšce 4.000 m a rychlosti 400km/hod došlo k technické závadě a pádu letounu.
16.7.1955
npor. JEDLIČKA Rudolf
15. slp; S-103 v. č. 143065 * OL-11; severně od letiště Žatec. Pilot startoval z bojové hotovosti proti narušiteli. Těsně po startu došlo k uvolnění a pootočení pravé přídavné nádrže a přes opakované pokusy se ji nepodařilo odhodit. Dostal rozkaz k přistání. V bodě vyrovnání došlo následkem špatného obtékání pravé poloviny křídla k „otočení“ letounu a pádu. Letoun v poloze na zádech dopadl na zem.
21.7.1955
npor. BĚLOHRADSKÝ Karel
por.   Novotný Josef
17. slp; C-11 v. č. 170407; Bezno. Při nácviku letu podle přístrojů vlétli do bouřkového mraku. V klesání narazili do vrcholků stromů.
6.9.1955
npor. BRABEC Oldřich
HF-10; 2 km jihovýchodně od letiště Žatec. Po startu ve výšce asi 80 m provedl pilot zatáčku o 110° doleva a přistával bez podvozku na rovné pole. Po dosednutí, které bylo provedeno sklouznutím se letoun vzňal. Pilotovi se nepodařilo vyprostit z hořícího letounu.
18.4.1956
kpt. KAUTCKÝ Pavel
15. slp; S-103 v. č. 613203; u Podmokel. Po přechodu letounu do nezvyklé polohy došlo ke srážce s letounem S-103 pilotovaném npor. Horákem. Došlo k pádu, při němž letoun narazil do země.
25.4.1956
npor. HAVLÍK Jan
17. slp; S-102 v. č. 225532; u Lán na Důlku/Pardubice. Navigační let v malé výšce ve dvojici. Po srážce s letounem S-102 v. č. 225232 por. Holečka Jiřího se katapultoval v malé výšce.
1.3.1957
npor. BÍLEK Václav
15. slp; MiG-15bis v. č. 5307450*OL-12; u Zbirohu (Rokycany). Při plnění úkolu opustil prostor v zóně a chybou pilotáže spadl do vývrtky. Z vývrtky přešel do ploché spirály, kterou nevybral a po pádu letoun narazil do hospodářského objektu.
npor. VYVADIL František
17. slp; MiG-15bis v. č. 623805; 4 km od letiště Hradčany. Při letu na velké výšce došlo u motoru k utržení náhonu čerpadla a vysazení motoru. Pilot provedl pokusy o nahození motoru, které se nezdařily. Pokusil se o přistání na letišti, které přeletěl ve větší výšce. Po průletu VPD se katapultoval. Padák se pro malou výšku již neotevřel.
12.3.1957
kpt. FRIČ Karol
11. slp; MiG-15bis v. č. 613228*LE-51; 1 km severně od Lenešic. Při druhém samostatném letu ve skupině se neudržel, snažil se najít vedoucího pilota a při tom nesledoval výšku letu a narazil do země.
23.4.1957
npor. SCHRÖMER Radoslav
15. slp; MiG-15bis v. č. 623829 *3829; u Letov-Blšany. Při cvičném letu došlo ke srážce s letounem MiG-15bis v. č.530730 npor. Majksnera Jaroslava. Pilot se katapultoval z letounu v poloze na zádech (hlavou dolů). Pilot zahynul.
30.9.1957
kpt. HOŘENÍ Drahoslav
11. slp; MiG-19P v. č. 620741* 0741; letiště Žatec. Pilot prováděl cvičení přeškolovací osnovy. Po 20 minutách hlásil vysazení motorů a polohu ve třetí zatáčce při výšce 900 m. Po 4. zatáčce na rozkaz ŘL vysunul podvozek. Pravá noha se nevysunula. V bodě podrovnání došlo k přechodu řízení stabilizátoru v okamžiku, kdy letoun pod úhlem 30° vyplaval do výšky asi 20 m. Pilot nemohl stoupání zastavit a došlo k pádu letounu na příď a levou polovinu křídla.
kpt. DRÁZSKÝ Ota
11. slp; MiG-15bis v. č. 523823 *3832; u Staňkovic. Soutěž pilotů v soubojích. Po několika vzájemných přepadech se snažil zbavit pronásledovatele tím, že při dosažené max. rychlosti prudce ubral plyn, vysunul brzdící štíty a vysunul podvozek! Letoun prudce snížil rychlost, která klesla pod minimální a letoun přešel do vývrtky. Vzhledem k minimální výšce ji nebylo možno vybrat.
4.8.1958
9.7.1959
19.8.1960
npor. KODET Jiří
11. slp; MiG-15bis v. č. 613637* 3637; u obce Toužetín. Během sestupového manévru nedodržel režim letu, snížil výšku na ose až do nárazu do země.
17.9.1960
kpt. BUREŠ Jaroslav
11. slp; MiG-19P v. č. 620812 *0812; letiště Žatec. Před „odvelením“ na dovolenou si vyžádal cvičný vzlet z hotovosti. Během přistávacího manévru se letoun ve 4. zatáčce začal otáčet kolem podélné osy. Pilot se nekatapultoval a v poloze na zádech na pádové rychlosti narazil do země.
kpt. ZÁPRT Ladislav
por. Vrána Vladimír
11. slp; MiG-15UTI v. č. 14260* 2609; letiště Žatec. Během letu došlo ve 3. zatáčce k vysazení motoru v důsledku roztržení disku turbíny. Letoun vrazil do země pod úhlem 20°.
20.12.1960
kpt. PORUBA Josef
11. slp; MiG-19PM v. č. 651046 *1046; 1,5 km jihozápadně Mutějovic. Let na přepad. Ve výšce 4.000 m spadl letoun do nezvyklé polohy, kterou nevybral, katapultáž neprovedl.
kpt. TOMŠÍK Tomáš
a kpt. Berka Milan; 11. slp; MiG-15UTI v. č. 722504 * 2504; letiště Planá u Č. B.: Po startu letoun „odskočil“, pilot ho potlačil, následoval nový odskok a „utržený start“. Následovala postupná ztráta vztlaku a zvyšování náklonu. Nepodařilo se letoun srovnat, došlo k pádu. Pilot byl vymrštěn z kabiny a vlečen za padákové popruhy a zahynul. (Instruktor Berka zůstal v kabině letounu nezraněn).
5.3.1964
27.7.1965
11. slp; MiG-17PF v. č. * 0203; severozápadně Krušovic; NPPN: Let do zóny – sledován RL až do vzniku havarijní situace. Pilot ohlásil dosažení prostoru a žádal povolení k zahájení plnění úkolu. (Dohlednost 10km) Po 10 minutách se nehlásil. Letoun ve střemhlavém letu na zádech narazil do země. (Malá praxe na typu).
30.11.1967
por. STOPKA Pavol
11. slp; MiG-21PF v. č. 1305; Těsně po startu na navedení pilot potvrdil rozkaz ŘL k přechodu na kanál VS/v rozporu ze zásadami předávání velení. Na radiu se již neozval a 25 vteřin poté narazil do země. Pravděpodobná příčina, že se letoun dostal do nezvyklé polohy v důsledku prostorové dezorientace při obsluze rádia, nedodržení metodiky při obnově návyků.
29.9.1972
npor. MARTONKA Viliam
3. dPVOS u 11. slp; MiG-15bis v. č. 623626* 3626; 800 m od nádraží Vojkovice. Při akrobacii nad mraky vlétl během vertikálního manévru do mraků došlo zřejmě ke ztrátě prostorové orientace a pod úhlem cca 60° narazil do země. Pilot byl ve zvýšeném psychickém tlaku v době předávání funkce nedodržel odpočinek před létáním a přetrvával stav nedostatků v jeho životosprávě.
11. slp; MiG-21US v. č. 066851141* 0641; 3 km záp. Ústí/Labem Let na kontrolu techniky pilotáže podle přístrojů. Úkol splněn ve výšce pod 6.000 m. V poslední fázi letu dotočila osádka levou stoupavou zatáčku a vystoupala nad 6.000 m, průměrnou rychlostí 350 km/hod. Letoun se dostal do nezvyklé polohy. Instruktor převzal řízení ve vývrtce po ztrátě výšky 3.500-5.000 m! Letoun narazil do boční stupňovité stěny povrchového lomu Chabařovice.
plk. Ing. RYPL František
mjr. KOPKA Jozef
kpt. KALÁB Jiří
pplk.Ing. DANĚK Vladimír
3. dPVOS (u 11. slp); MiG-21PFM v. č. *4608; u obce Milčeves. Akrobacie v malé výšce. Po osudové chybě se letoun dostal do druhého režimu letu. Letoun narazil do země.
10.1.1974
21.1.1983
21.4.1988
11. slp; MiG-21PFM v. č. 4412; výcv. prostor Doupov u koty 762 Huseň: Z nezjištěných příčin letoun ze stoupavého letu přešel do strmého klesání a nárazu do země. Pilot zahynul. Vzhledem k těžkému terénu trvalo jeho hledání velice dlouho. Dodnes podezření na sestřel na Doupově cvičícími vojsky.
mjr. POLONČÍK Josef
por. Ing. ČERVEŇÁK Michal
11. slp; MiG-21MF v. č.4315; Pilot přivedl letoun do nadkritického úhlu náběhu a došlo k jeho pádu. Pilot se pokusil o katapultáž, ale ta byla provedena již v mezních podmínkách. Záchranný systém již nemohl zabezpečit jeho záchranu!
2.11.1988
10.6.1992
SMUTNÁ ROZLOUČENÍ
Piloti z bývalého 11. slp, kteří zahynuli na „nových základnách“
10.10.2000
mjr. Ing. Zdeněk Svoboda
4. z TL MiG-21MFN
Tento dlouhý a smutný seznam pilotů však není bohužel úplný. Další piloti zahynuli „za kniplem“ při výkonu letecké služby mimo vojenské letectvo.
27.09.1971
Jiří Malát
jako pilot Čmeláka STS Toužim u Mlýnce.
28.07.1976
Jiří Růžička
při katastrofě letounu Il-18 ČSA u Bratislavy.
11.05.2006
Jan Budínský
při katastrofě ULL M-7 (Skláře u Mar. Lázní).
10.06.2012
Jiří Janíček
při katastrofě L-29 OK-ATS (letiště Žatec-Macerka)
Návrat na obsah