Opět v novém - Letci Žatec

Přejít na obsah
Opět v novém
Pojem „výcvikový rok“ – nejen, že dnes nikomu už moc neřekne, ale ani v době studené války nebyl kromě ozbrojených složek nikomu příliš jasný. Vojenský rok začínal 1. listopadu a končil 31. října následujícího roku. Tento neobvyklý fenomén měl jednoduché důvody:
  • existoval odlišný systém vyhodnocování rozpočtu finančních prostředků, vyčleněných pro  armádu
  • zbylé dva měsíce roku byly věnovány na dohovory a přípravu společných cvičení mezi  jednotlivými druhy vojsk, ale i v rámci Varšavské smlouvy
Jedním z hlavních úkolů výcvikového roku 1981 – 82 pro útvary, dislokované na letišti Žatec, kromě bojových úkolů, se stala generální rekonstrukce letištních ploch. To nelze realizovat jinak, než celé letiště uvolnit, povrch starých ploch, jako jsou vzletová a přistávací dráha, pojížděcí komunikace i stojánky letadel, strhnout a položit nový betonový povrch. Snadné pro vyslovení, ale pro realizaci úkol na celý rok. Po důkladné analýze bylo rozhodnuto, že 11. slp bude rozdělen. Pro plnění úkolů pohotovostního systému a hlavního bojového úkolu na severním náletovém směru budou první část tvořit 1. a 2. letka s letouny MiG – 21 PFM a vycvičenými piloty, která bude dislokována na záložní letiště Panenský Týnec. Tyto síly byly zabezpečeny podstatným úsilím 5. prrtz a 23. lpr. Druhou část tvořily 3. letka s letouny MiG - 21F a piloty ve výcviku a technické oddělení na letišti České Budějovice na jižním náletovém směru. Třetí skupina, vytvořená pro koordinaci prací při rekonstrukci, ale také pro řízení leteckého provozu, představovala tzv. neletový sled, který zůstal na nevyužitém letišti Žatec.
Už na podzim probíhala jednání se zástupci územních orgánů obcí v sousedství letiště Panenský Týnec na téma ubytování vojáků z povolání a vojáků základní služby, systému stravování, uložení kolové techniky, dopravy všech provozních hmot po železničních vlečkách apod. To vše nejen pro příznivé počasí, ale i pro zimní podmínky.
Jak už to tak bývá, na mnoho věcí bylo dost času až do doby, kdy už čas nezbýval žádný a leccos se řešilo na poslední chvíli. Ale v polovině března 1982 byly prostory v Českých Budějovicích připraveny a na Panenském Týnci stály stany a maringotky, potřebný materiál byl v nich a vyčleněné síly pro přijetí letových sledů na obou letištích čekaly.

18. 3. 1982 vše, co mělo křídla, odlétlo ze Žatce na dlouhých 10 měsíců. Velitel pluku měl hlavní odpovědnost za bojový úkol a tak trávil většinu času na Panenském Týnci, ale mimo to pravidelně navštěvoval svoje ovečky automobilem v Žatci a Delfínem L-29 v Českých Budějovicích.

Pro nikoho, kdo plnil úkoly doslova v polních podmínkách, nebyl tento rok ani trochu jednoduchý. Mladí lidé, odloučeni od rodin, v podmínkách vybičované atmosféry studené války, čelili mnohdy také nesmyslné, tzv. kontrolní činnosti nadřízených funkcionářů, kteří se chtěli zalíbit svou „náročností“, ale odpovídat za složité úkoly by nedokázali ani minutu.

V závěru roku 1982 bylo letiště znovu zprovozněno a v předvánočním čase se „ztracení synové“ vrátili na letiště s největší únosnosti pro strategické letectvo Varšavské smlouvy. To nikdo ještě netušil, že za rok a půl po těchto plochách budou jezdit tanky při cvičení ŠTÍT 84. Ale to už je jiná kapitola, svědčící o okázalosti představitelů velení armády.
Letecký výcvik na travnatém letišti v roce 1956 - Panenský Týnec
Na Jaku – 11 se létalo o víkendech jen tak pro potěchu!
Příďová kola „patnáctek“ jsou zapuštěna do země, aby byla chráněna úroda za nimi.
SOUČASNOST
V současné době je letiště využíváno aeroklubem a konají se na něm různé kulturní a motoristické akce.
Návrat na obsah