Akce DI - pomoc Izraeli - Letci Žatec

Přejít na obsah

Akce DI - pomoc Izraeli

... V květnu a červnu 1948, kdy probíhala velká krize izraelského státu, měla československá pomoc stejnou podobu, jaká byla v téže době použita při berlínské blokádě. Blíže ji popisuje profesor Nálevka:

„Byl organizován letecký most Žatec-Bari-Haifa, kterým byly ony československé zbraně dopravovány. Na žatecké letiště přistávaly americké Dakoty, samozřejmě pilotované najatými dobrovolníky a často pod vymyšlenými znaky středoamerických států, ale faktem je, že tento most do značné míry předurčil charakter další letní ofenzivy izraelské armády, která zvrátila doposud negativní vývoj.“ ...
Zdroj: Wikipedie
Nikdy není na škodu seznámit se s historií a významem žateckého letiště, které sehrálo tak důležitou roli při vzniku nového státu, zejména krátce po skončení válečných utrpení způsobených holokaustem tolika národům a zejména židům.
CO ZE ŽATCE PUTOVALO DO IZRAELE?
Například
tato
letadla, ale
i
další
zbraně
a
munice.
TATO LETADLA VYTVÁŘELA ONEN POVĚSTNÝ MOST MEZI ŽATCEM A IZRAELEM
Návrat na obsah