Něco o ČsSL - Letci Žatec

Přejít na obsah

Něco o ČsSL

O nás
Něco o „Českém svazu letectví (ČsSL)“ na stránkách spolku „Letci-Žatec“.

Proč zrovna tady? Tyto stránky, podle dostupných IT- údajů, jsou totiž už natolik v dobrém „profláknuté“, že není valného důvodu hledat jiný kanál pro cílenou salvu informací. A o to mi vskutku právě teď kráčí. V poslední době se ve stále větší míře objevují na webových stránkách i na FB dotazy, co že to ten ČsSL vlastně je? Není to náhodou následovník Svazu letců ČR? Na vysvětlenou se tedy podělím o několik faktů.

Svaz letců ČR (SL ČR) v minulosti byl a je úzce specializovanou profesní organizací, která měla a má svůj, ne vždy snadný, život. Jeho protagonisté se již od dob založení, po 1. světové válce a vzniku Československa, rekrutují téměř výhradně ze soudobých i bývalých vojenských pilotů. Všechna čest a hluboká úcta ke všem těm, kteří se v celé historii SL ČR zasloužili o jeho několikanásobné z mrtvých vstání vždy po jeho zrušení režimy (Hitlerův, Gottwaldův a Husákův), kterým jeho podstata nešla zrovna dvakrát pod fousy. Bohužel, vojenské letectvo Československa, potažmo České republiky, bylo během posledního čtvrtstoletí na přelomu 20. a 21. století redukováno pod míru únosnosti, na zanedbatelné počty létajícího personálu. Proto původní členská základna SL ČR, ať se to konstatování zdá tvrdé či nikoli, v podstatě vymírá. Další, neméně významnou, příčinou tohoto trendu je skutečnost, že SL ČR ve zmíněném období nedokázal překročit svůj stín a buď vědomě nenacházel, nebo nevědomě neuměl najít programovou cestu k mladé letecké generaci. Je nutné nazývat věci a jevy pravými jmény.

Na přelomu let 2016/2017 vznikla v několika umíněných hlavách myšlenka vytvořit zájmovou organizaci, která by se snažila koukat do budoucna a vytvořit podmínky ke sdružení mnohem širšího portfolia spolků s odbornostmi, jež mají cokoli společného s leteckou tématikou. Tato organizace by však zároveň rozhodně nechtěla mít v úmyslu tradice českého (československého ) letectví odsoudit na smetiště dějin. Z historie letectví je třeba vycházet, učit se v ní. Kdosi moudrý řekl, že kdo se nepoučí ze svých dějin, je odsouzen k tomu, aby je prožil znovu v mnohem krutější podobě. Tohoto fenoménu jsme aktuálně v naší společnosti svědky i mimo rámec letectví. Navíc, mladá generace je záměrně sociálně oddělována od té starší. Mnoho mladých lidí necítí povinnost postarat se o svoje rodiče nebo prarodiče, o sousedech nemluvě. Není to vždy jen jejich vina, jsou k tomu programově manipulováni. Takže, pokud se podaří vytvořit těsnější mezigenerační vazbu, pokud se budou chtít mladí aviatici něčemu přiučit od těch zkušenějších (věřte, že mají čemu) a pokud starší pardálové budou chtít naslouchat novodobým názorům současné letecké i neletecké mládeže (také mají čemu), je na úspěch zaděláno.

Zkrátka a dobře od nadějné myšlenky k činům. Jestli by předchozí větu chtěl nějaký hnidopich považovat za budovatelské heslo, budiž, je to jeho volba. Nic to nezmění na faktu, že dne 12.6.2017 byl na ustavujícím sjezdu třinácti zapsanými spolky z celé republiky založen Český svaz letectví (ČsSL) a dne 12.9.2017 byl soudně zaregistrován. Od té doby byla vytvořena legální, formální pravidla hry a byly uvedeny v život a jsou naplňovány WEB stránky svazu na konkrétní adrese www.cesky-svaz-letectvi.webnode.cz… dočasně a od 1.11.2017 na adrese www.svazletectvi.cz …trvale . Je stanoven způsob přijímání dalších, potenciálních právnických subjektů, které projeví zájem o sdílení činnosti s nádechem luftu, vůně leteckého paliva všeho druhu, pohybu v trojrozměrném prostoru s motorem i bez něj (čtvrtý rozměr zatím uměl jen Einstein). Pokud někdo modelaří, má na zádech padák, zajímá ho cokoli okolo letectví, ten má k nám dveře otevřené. Postupně chceme aktivizovat letecko-odborné sekce napříč celým svazem. Stačí být členem jakéhokoli právnického subjektu, který projeví ochotu stát se členským prvkem ČsSL.

Kdo si klade nízké cíle, je odsouzen k nezdaru (opět jedna nahrávka hnidopichům na smeč). Chceme do budoucna zaujmout nebo oslovit ředitele leteckých fabrik, majitele leteckých společností a letišť a jejich provozovatele. Máme v úmyslu vyvolat ovzduší, kdy se lidi budou ptát, co že to je za blázny, kteří chtějí z celého leteckého odvětví vybudovat společenskou a sociální sešlost, jež bude obecně respektována, jejíž názory a postoje budou muset, chtě / nechtě, být brány v úvahu i těmi, kteří dnes jsou odpovědni za obranyschopnost (resp. aktuálně faktickou neobranyschopnost) státu. Někdo letitější by mohl oprášit svoje vzpomínky a říci: „To chcete zase vyhrabat z popele Svazarm?“. Ne, to nechceme, přestože si nemyslím, že myšlenka Svazarmu byla zcestná. Jen někdo na začátku devadesátých let vylil tu pomyslnou vaničku i s miminkem. Jak vidno z již řečeného, naše snaha se ubírá trochu jiným směrem. Někým moudrým bylo konstatováno: „Každý stát má na svém území vojsko. Když ne svoje, tak cizí.“

Od poměrně vzdálených cílů v podobě vize zpátky k realitě. Zatím je nás řádově 800 členů. Nic moc. Ale ne málo na to, abychom seděli se založenýma rukama. Ne nadarmo jsem prošel 25 roky služby u vojenského letectva do roku 1994 a od té doby více než 20 roky u civilního dopravního letectva, abych věděl, že ničeho nedokáže ten, kdo nechce a vymlouvá se, že nemůže. Možná, že dojde v budoucnu k byť třeba jen částečnému naplnění zmíněné vize. Ale možná se to nepovede. To ukáže čas a účinnost naší snahy. Rozhodně však nemíním sedět v parku a sypat ptáčkům.

místopředseda Českého svazu letectví z.s.
a předseda spolku Letci – Žatec z.s.
Ing. Václav Vašek
12. 10. 2017
Návrat na obsah