Nenápadná pomoc - Letci Žatec

Přejít na obsah
Nenápadná pomoc
Každý vojenský útvar, bez ohledu na druh zbraně,  obsahuje v prvé řadě bojové jednotky (u letectva to  jsou letky s letouny a piloti), technické a logistické  zázemí (technické oddělení) a pak také systém velení a jeho podporu (štáb). Jedno bez druhého by  ani den nefungovalo. Proto je významné  povšimnout si u leteckého pluku z doby existence  letiště Žatec této třetí složky.  

Štáb leteckého pluku se skládal z několika tzv.  štábních skupin, které tvořily ucelený organismus  s cílem zabezpečit:

 • požadovanou kvalitu a kvantitu informací,   potřebných k mírové i bojové činnosti pluku
 • veškerou vojenskou, právní a součinnostní   legislativu včetně její archivace
 • přípravu veškerých dokumentů potřebných   k mírovému i bojovému výcviku všeho druhu
 • organizaci nácviků bojové pohotovosti  (poplachů) s různou tématikou
 • neustálou aktualizaci mobilizačních plánů,  vybavení stmelovacích stanovišť a průběžný výcvik osob, vyčleněných k řízení mobilizace
 • vedení bojové činnosti v případě války
Každý vojenský útvar, bez ohledu na druh zbraně,  obsahuje v prvé řadě bojové jednotky (u letectva to  jsou letky s letouny a piloty), technické a logistické  zázemí (technické oddělení) a pak také systém velení a jeho podporu (štáb). Jedno bez druhého by  ani den nefungovalo. Proto je významné  povšimnout si u leteckého pluku z doby existence  letiště Žatec této třetí složky.  

Štáb leteckého pluku se skládal z několika tzv.  štábních skupin, které tvořily ucelený organismus  s cílem zabezpečit:

 • požadovanou kvalitu a kvantitu informací,   potřebných k mírové i bojové činnosti pluku
 • veškerou vojenskou, právní a součinnostní   legislativu včetně její archivace
 • přípravu veškerých dokumentů potřebných   k mírovému i bojovému výcviku všeho druhu
 • organizaci nácviků bojové pohotovosti (poplachů) s různou tématikou
 • neustálou aktualizaci mobilizačních plánů, vybavení stmelovacích stanovišť a průběžný výcvik osob, vyčleněných k řízení mobilizace
 • vedení bojové činnosti v případě války
Padák je zařízení z jemné, lehké a pevné látky určené ke zpomalení objektu při jeho pohybu v atmosféře prostřednictvím odporu vzduchu. Používá se ke zpomalení pádu či zkrácení brzdné dráhy v letectví, kosmonautice či automobilismu.
Celému útvaru velel velitel pluku, jeho prvním podřízeným byl zpravidla náčelník štábu. Štáb tvořily tyto skupiny:
 • LETOVÁ
podřízena zástupci velitele pro letecký výcvik
 • TECHNICKÁ
podřízena hlavnímu inženýrovi pluku
 • ŠTÁBNÍ SKUPINY
podřízené přímo náčelníkovi štábu

  • tajná spisovna - veškerá dokumentace pluku
  • personální a kádrová práce - evidence celého průběhu služby všech osob
  • meteorologická služba - zabezpečení činnosti pluku po stránce povětrnostní
  • skupina letových dispečerů - řízení letové činnosti mimo letové dny pluku a průletů civilních letadel
  • skupina padákové a záchranné služby - výcvik pilotů v seskocích padákem a v přežití,  nácviky katapultáže, pátrací a záchranné práce při leteckých nehodách
Štáb pluku organizoval a řídil  i brigády na pomoc národnímu hospodářství, výpomoc v patronátním pivovaru v Lounech nebo mikulášskou nadílku pro děti příslušníků útvaru, včetně oblíbené akce "Den dětí".
Návrat na obsah