Usnesení 1. sjezdu Českého svazu letectví z.s. - Letci Žatec

Přejít na obsah

Usnesení 1. sjezdu Českého svazu letectví z.s.

O nás > Důležité dokumenty
U S N E S E N Í
1. sjezdu Českého svazu letectví  z.s.,
konaného dne 24. září 2020,
v sále DAP v Praze 6
I. Sjezd schvaluje:
Zprávu o činnosti za období od Ustavujícího sjezdu do 24.9.2020.
II. Sjezd bere na vědomí:
Zprávu Kontrolní komise svazu.
III. Sjezd volí:
1. Výbor ve složení:
Blahout František
Dermišek Miloš
Jogl Jiří
Macháček Miroslav
Vašek Václav
ČPS Žatec
ČPS Galileo Training s.r.o. / Flying Revue
ČPS Plzeň
ČPS Bechyně
ČPS Žatec
2. Kontrolní komisi ve složení:
Klacek Jaroslav
Piňos Josef
Rapant Jan
ČPS Mladá Boleslav
ČPS Plumlov
ČPS Olomouc
3. Předsedu výboru:
Václav Vašek
4. Místopředsedu výboru:
Jogl Jiří
5. Předsedu kontrolní komise:
Piňos Josef
IV. Sjezd ukládá:
1. Výboru svazu:
  1. Do 30-ti dnů od konání sjezdu podat návrh na změny zápisu do rejstříku spolků vedeného pod sp.z.n. L- 68786 u Městského soudu v Praze.
  2. Zveřejnit Usnesení sjezdu na webových stránkách svazu.
  3. Poznatky a závěry ze sjezdu i diskuze příspěvků zobecnit a promítnout do praxe.
2. Členským prvkům svazu:
  1. Seznámit vlastní členskou základnu s výsledky sjezdu.
  2. Zveřejnit Usnesení sjezdu na svých webových stránkách.
V. Sjezd zřizuje:
1. Institut Čestného předsedy svazu, s těmito právy:
  1. Možnost účastnit se jednání orgánů svazu s poradním hlasem.
  2. Možnost být pověřován čestnými a reprezentačními úkoly.
2. Prvním Čestným předsedou svazu ustanovuje bývalého předsedu Výboru svazu:
Ing. Oldřicha Pelčáka.
V Praze, dne 24. září 2020
Ing. Václav Vašek v. r.,
předseda výboru
Návrat na obsah