Štefan "Pišta" Gombík - 40. výročí 1.slp v roce 1984 a přehlídka v roce 1985 - Letci Žatec

Přejít na obsah
40. výročí 1.slp v roce 1984 a přehlídka v roce 1985
Rok 1984  bol  zaujímavý  aj  tým,  že  1.  slp  „Zvolenský“  v Českých Budějoviciach, ktorému som vtedy velil, nielenže oslavoval 40. výročie vzniku, ale  v tomto  roku  bol  aj  vyzývateľom  celoarmádnej  súťaže  k vynikajúcemu splneniu  úloh  výcvikového  roku  ako  prvý  od  letectva  vôbec.  A  tak  kontrola stíhala kontrolu a rozbor nasledoval za rozborom. Nakoniec sme všetko zvládli, kritériá splnili. 1. slp dostal druhýkrát po sebe putovnú zástavu MO ako najlepší útvar letectva a PVO.

Oslavy  40.  Rok  výročia  vzniku  1.  slp  „Zvolenského“  sa  uskutočnili  v  júni  1984 v Českých  Budějoviciach za  účasti  najvyšších  veliteľov  PVOS  a  všetkých územných a straníckych orgánov juhočeského kraja. Pre nás vtedy bola veľkou poctou účasť veteránov pluku. Prišli šiesti v čele s prvým veliteľom 1. slp, vtedy plukovníkom Františkom Faitlom, slávnym pilotom a spisovateľom, hrdinom 2. svetovej vojny, ktorý bojoval ako na západe, tak na východe a zapísal sa i do histórie  Slovenského  národného  povstania.  1.  slp  ako  je známe,  pôsobil v prospech  SNP  z letiska  Zolná  pri  Zvolene,  kde  pristál  17. 9. 1944. Tento dátum sa potom stal dňom československého vojenského letectva a myslím, že staršia  generácia  bývalých príslušníkov československého  letectva  ho  dodnes slávi, aj keď skromnejšie ako tomu bolo v minulosti. Rôzne pokusy stanoviť iný termín pre sviatok letectva po roku 1989 sa neujali, aj keď boli ustanovené.

V roku  1985  v rámci  osláv  40.  výročia  oslobodenia  ČSFR  sa  uskutočnila
v Prahe a Bratislave vojenská a letecká prehliadka. Ja som sa ako veliteľ 1. slp zúčastnil  leteckej  prehliadky  v Prahe.  Bola  to  parádna akcia,  ktorá  bola perfektne naplánovaná i uskutočnená. Letectvo letelo podľa typov a rýchlosti od najpomalších po najrýchlejšie v rojoch (4-členných) a v letkách (9-členných). Ja som bol veliteľom „červenej letky“ (letky boli označené farbami) a leteli sme ako  posledná  letka  prehliadky  na  MiG-23ML  rýchlosťou 900  km/h,  zostava v trojiciach 10 metrov vzdialenosť krídlo od krídla a prelet cez Letenskú pláň bol vo výške 100 metrov. Štartovalo sa z niekoľkých letísk (Čáslav, Pardubice, Hradec Králové). Začiatok nácvikov zo stanovených letísk bol dosť dramatický.

Dva dni pred stanoveným preletom na letisko Čáslav sa tam stala mimoriadna udalosť,  keď  pri  nácviku BoPo  boli  odpálené  z MiG-23BN  dve  protizemné rakety  S-24  cez  zatvorené  vráta  úkrytu  lietadla.  Došlo k zraneniam  i k materiálnym škodám. Okrem  toho  v  Piešťanskom  školskom  leteckom  pluku došlo  ku katastrofe  lietadla  L-29,  pri  ktorej  zahynuli  dvaja  piloti.  A  tak  sme v sobotu  preleteli  z Českých Budějovic  do  Čáslavi,  ubytovali  sme  sa  a  už v nedeľu  dopoludnia  robil  veliteľ  letectva  generálporučík Remek  mimoriadny rozbor  s hlavnými  funkcionármi  celého  letectva  na  letisku  Čáslav.  Bolo  tam dosť „husto“  a  nálada  bola  na  bode  mrazu.  Ale  ako  vždy  u  letectva  –  ďalšie úlohy a ďalšie lietanie všetko odsunú na druhú koľaj, do zabudnutia. Dôležité z týchto  rozborov  vždy  bolo  a  je  zobrať  si ponaučenie pre ďalšiu  organizáciu leteckého výcviku, zvlášť z hľadiska bezpečnosti letov.

Ešte  jedna  zaujímavá  epizóda  sa  odohrala  v Čáslavi  dva  dni  pred  leteckou prehliadkou. Generál, ktorý to mal na starosti, prišiel s „geniálnym“ nápadom – na  základe  skúseností  z Maďarska,  kde  mesiac  pred  tým spadli  pri  podobnej akcii dve lietadlá tesne pred Budapešťou (Maďari na základe toho leteckú časť prehliadky  zrušili),  chcel,  aby  sme  podpísali,  že  v prípade  poruchy  na  motore lietadla  zostaneme  v kabíne  a  s lietadlom  to namierime do Vltavy, aby neboli „žiadne iné obete ani iné hmotné škody“! Vlastne sme v prípade poruchy mali byť kamikadze. Predniesol toto poučenie a chcel, aby sme podpisom stvrdili, že budeme  takto  postupovať.  Postavil  som  sa  a  povedal  približně  toto:  „Neviem  ako  ostatní  velitelia  a piloti,  ale  ja  taký  papier  nepodpíšem,  to  radšej  tú prehliadku nepoletím, je to proti všetkým predpisom a zásadám letectva.“ Pár sekúnd bolo hrobové ticho. Generál sa spýtal: „Je ešte niekto, kto nesúhlasí?“
Vzápätí sa postavili ďalší velitelia a odmietli to tiež. Nakoniec boli proti všetci piloti. Vtedy si generál uvedomil, že šliapol mimo a začal toto opatrenie široko zdôvodňovať.  Ďalej  sa  nič  nedialo,  prehliadku  sme  odleteli  už v pohode  za pekného počasia a ja dodnes neviem, či táto „do neba volajúca hovadina“ bola osobná iniciatíva tohto súdruha generála, alebo to bol nápad niekoho z úplného „vrcholu  armády“.  V Čáslavi  sme  to  tipovali ako  na  jeden  z jeho  ďalších „geniálnych nápadov“.

Štefan "Pišta" Gombík
Návrat na obsah