Štefan "Pišta" Gombík - Cvičení "Štít 1984" - Letci Žatec

Přejít na obsah
Cvičení "Stít 84" očima generála Gombíka
Hlavnou  udalosťou  roku  1984  v armáde  bolo  spojenecké  cvičenie  Štít  84  so záverečným ceremoniálom a vojenskou a leteckou prehliadkou na letisku Žatec. A práve o tomto pamätnom závere by som sa chcel zmieniť.

Záverečný ceremoniál konca cvičenia Štít 84 bol za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov ČSFR vrátane prezidenta Husáka a ministrov obrán štátov Varšavskej zmluvy na čele s ministrom obrany ZSSR maršalom Ustinovom. Zlatým klincom na celom ceremoniále bol hromadný štart 72 lietadiel v enormne krátkom čase 7 minút 20 sekúnd. Celému tomu predchádzali výpočty a nácviky, ktoré boli veľmi zaujímavé a chvíľami dramatické. Napríklad 6 lietadiel MiG-21PFM štartovalo z rolovacej dráhy a pred hlavnou tribúnou boli vo vzdialenosti asi 10 metrov vo výške asi 30–40 metrov, samozrejme s motorom na plnú forsáž, takže hluk dosahoval asi 180 dcb. Museli sa dodať protihlukové sluchátká, aby nám naši predstavitelia neohluchli. Štartovalo sa i zo záložného trávnatého pásu, zo štartovky (MiG-23ML 1. slp) a čo bolo najzaujímavejšie, ale i najriskantnejšie – z hlavnej dráhy sa štartovalo proti sebe!

Krátko vysvetlím: keď sa jedna štvorica odlepovala od dráhy, tak ďalšia štvorica v opačnom smere už zachádzala na dráhu a z chodu štartovala. Do generálky to ale fungovalo ešte lepšie – to na dráhu zachádzali štvorice lietadiel proti sebe a štartovali, takže  z tribúny  to  bolo  úplne super  –  jedna štvorica bola vo výške okolo 20 metrov a proti nej sa už odlepovala od zeme ďalšia štvorica…

Všetko fungovalo presne na sekundy. Keď to ale uvidel pri generálke vtedajší veliteľ letectva generálporučík Remek, zhodnotil to asi takto: „Chlapci, veľmi pekne ste to vymysleli a nacvičili, ale už mi nikdy nepredvádzajte tie štarty proti sebe – to už nechcem vidieť, takže do večera to všetko prerobíte!“ Tak sme všetko prepočítali a tým sa nám práve natiahol čas na tých 7 min út 20 sekúnd; dovtedy to bolo 6 min út 10 sekúnd Ale i tak je to dodnes svetové unikum a takúto akciu už nikto nedokáže zorganizovať a uskutočniť.

Štefan "Pišta" Gombík
Návrat na obsah