Přetlakové dýchání - Letci Žatec

Přejít na obsah
Přetlakové dýchání
S postupující modernizací letectva se dostaly do rukou pilotů letouny, jejichž dostupy začaly hodně přesahovat dostupy dosavadních stíhaček. Atmosférické podmínky ve výškách, do kterých se posunou předpokládané bojové aktivity při bojových konfliktech, jsou pro tělesný organismus člověka neúnosné, a tedy při jakémkoli poškození kabiny by pilot neměl šanci na přežití. Docházelo by ke ztrátám draze vycvičeného personálu.

Moderní, nové letouny už byly vybaveny dokonalým přetlakovým mechanismem, který v kombinaci s anti-H oblekem spojeným s GŠ /pilotní helmou/, dokázal udržet pilota při životě a i při určitém poškození kabiny i při jeho schopnosti bojové činnosti. Podmínkou zařazení do výcviku na letounech Mig-19 a modernějších, bylo absolvování nácviku přetlakového dýchání. Toto se provádělo v areálu ÚLZtu, kde bylo zřízeno speciální zařízení, představující porouchanou kabinu s nouzovým přetlakem do anti-H obleku a do GŠ. Přetlak vás nafukoval zevnitř a vydechovat jste museli s maximálním úsilím proti přetlaku. Při tom museli piloti provádět různé úkony a dávat různá hlášení, což bylo známkou jejich bojeschopnosti. Kolem pilotů byly doktoři a sestry, kteří měřili krevní tlak, tep a další tělesné údaje, a také byli připraveni k okamžitému zákroku při případném zdravotním problému testovaného pilota. Jeho systolický krevní tlak totiž dosahoval způsobenou námahou vysokých hodnot /přes 300/.

V průběhu mého přetlakového dýchání dostal vedoucí týmu lékařů nápad, udělat si soukromý výzkum. Jak budu reagovat při navození neočekávané situace. Přiblížil se zezadu abych ho neviděl, a silně tleskl dlaněmi. Chtěl vědět, co udělá můj tlak při nečekané explozi. Můj tlak k jeho malé radosti neudělal vůbec nic, otočil jsem se na něj a usmál se. Zato sestra, sedící vedle mne, měřící můj tlak a prožívající mojí zkoušku s napětím a očekáváním, kdy to se mnou sekne, sebou leknutím sekla sama a museli jí křísit.

Kromě toho jsme museli absolvovat pobyt v podtlakové komoře, ve které se testovaly reakce pilotů na různé výšky s kyslíkem, bez kyslíku a zkoušela se explozivní dekomprese /rychlý únik tlaku/. V komoře jsme se sešli tři a tři piloti, a seděli jsme proti sobě, okénky nás ledoval zdravotní personál.

Při stoupání bez kyslíku začali někteří piloti reagovat bezdůvodným smíchem nebo jiným nestandartním chováním. Naše konverzace přestávala být s narůstající výškou slyšitelná, protože řídký vzduch nepřenášel akustické vlnění. Z textů, které jsme měli psát, se stávaly vlnovky a čmáranice. A při rychlém sestupu nám šumělo v uších, jako když se otevře šampaňské.

Při pobytu v zóně smrti bez anti-H obleku a bez přetlaku, se při tělesné teplotě začíná vařit krev, vylučují se do krve tuky, krev může prolínat póry kůže a mozek se rychle poškozuje.
Návrat na obsah