Jan "Hans" Voráč - Skupinové létání v mracích - Letci Žatec

Přejít na obsah
Skupinové létání v mracích
V kinosále, kam jsme chodili na rozbory, jsme si vyslechli velitele letectva několikráte. Výcviková osnova obsahovala i skupinové létání v mracích. Dohlednost v mracích bývá většinou pod deset metrů, někdy i pod dva metry. Ten, kdo letí na čísle, nesmí spustit zrak z polohového světla svého vedoucího. Jakmile ztratí světlo z dohledu, nastává akutní nebezpečí srážky letounů. V oblacích se létá až na vzdálenost jednoho metru mezi letouny.

Ke srážce jednou skutečně došlo. Jeden pilot přišel o život, jeden se katapultoval. Dohra této mimořádné události měla dohru v kinosále. Dozvěděli jsme se od velitele letectva a od vojenského prokurátora, že jsme lehkomyslní hazardéři a zabíječi mladých lidí, což se nás pochopitelně dotklo. Postavili jsme se na odpor s cílem vyvolat jednání, kde jsme chtěli toto nařčení vyvrátit. Po složitém vysvětlování a jednání bylo na závěr dohodnuto, aby se prokurátor, který vše posuzoval z pozice na zemi, zúčastnil osobně skupinového letu v oblacích a mohl správně zhodnotit jeho obtížnost. Dvě plukovní letecká esa si vzala prokurátora na starost. Ve „spárce“, dvoupilotním proudovém letounu, sloužícím mimo jiné k výcviku mladších pilotů, posadili prokurátora na zadní sedadlo. Provedli s ním v mracích kompletní akrobacii v sestavě na vzdálenost jednoho metru od sebe. Při letu, už po několika zvratech a výkrutech si prokurátor popustil všemi tělesnými otvory. Po přistání odmítl vystoupit z letounu a ten byl i s prokurátorem
zatlačen do hangáru. Aby neutrpěla jeho ješitnost, byl za paravánem očištěn a hygienicky ošetřen.

Na jeho žádost byl následně proveden nástup na kinosálu, kde s patřičnou obšírností s důrazem na obtížnost skupinového letu v mracích, se za svá slova o hazardérech a zabíječích mladých lidí všem pilotům slušně omluvil.

Výcvik skupinového létání v mracích byl na základě této zkušenosti z osnovy vyškrtnut, bohužel.

Jan "Hans" Voráč
Návrat na obsah