Ale Korea se mu říkalo i nadále - Letci Žatec

Přejít na obsah
Ale "Korea" se mu říkalo i nadále
ZODOLNĚNÍ LETIŠTĚ

V letech 1971 – 72 bylo na žateckém letišti provedeno tzv. zodolnění. Celkem bylo vybudováno 36 úkrytů letounů (ÚLŮ) ve třech rozptylových prostorech. Z nejvzdálenějšího prostoru č.3 vedla směrem k letišti pomocná startovací dráha. V každém rozptylovém prostoru byla i provozní budova pro provozní skupinu a zodolněný bunkr pro VS letky, který zabezpečoval dlouhodobý pobyt v klimatizovaném a hermeticky uzavřeném prostoru s filtrací vzduchu. V bunkru byly ložnice, učebna, sociální zařízení a pracoviště velitele letky a jeho štábu. Mimo hlavního významu – ochranou před údery protivníka se měly zlepšit pracovní podmínky pro technický personál, zejména za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pamatovalo se i na úkryty letištní techniky, tzv. „ÚŽSy“ a „ÚleTy“. Po počátečních potížích a odstraňování záručních závad byly rozptylové prostory připraveny pro vedení bojové činnosti a spojenecké cvičení ŠTÍT 72.
SPOJENECKÉ CVIČENÍ "ŠTÍT 1972"
V září 1972 probíhalo na našem území spojenecké cvičení ŠTÍT 72. Na žateckém letišti proběhla ukázka vyvedení dvou leteckých pluků z pod úderu jaderných zbraní, tzv. opuštění letiště. V přípravě ukázky byla provedena celá řada nácviků. Na ukázce se podílel 11. slp s letouny MiG - 21 a 28. sbolp s letouny Su – 7B. Cílem tohoto cvičení bylo opustit letiště v co nejkratším čase před imitovaným napadením operačně taktickými jadernými prostředky nepřítele. Letouny startovaly z hlavní VPD v rojích proti sobě s intervalem 20 sekund, z pomocné startovací dráhy s použitím startovacích raket, z travnatého záložního pásu a z pojížděcí dráhy. Všech 72 letounů opustilo žatecké letiště za neuvěřitelných 7 minut. Cvičení přihlíželi vysocí státní i vojenští představitelé Varšavské smlouvy.
Zkrácená ukázka ze spojeneckého cvičení
"ŠTÍT 1972"
Návrat na obsah